Tin tức bảo trì

20754171_compressed

Nhà máy Đóng tàu Hồng Hà đã bắt đầu triển khai TPM

Nhà máy Đóng tàu Hồng Hà đã bắt đầu triển khai TPM

Hay tại, Nhà máy Đóng tàu Hồng Hà đã bắt đầu triển khai TPM theo chương trình hỗ trợ của Vụ khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Mục tiêu TPM được đặt ra với từng phân xưởng trong nhà máy (Phân xưởng Cơ điện, phân xưởng Vỏ tàu, phân xưởng Cơ điện và phân xưởng…….

Accident – Near miss

Thuật ngữ Accident – Near miss là gì ?

Accident có nghĩa là gì? Near miss có nghĩa là gì? 2 thuật ngữ này liên quan như thế nào trong hoạt động zero accident (Tại nạn bằng 0). Là một mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hoạt động TPM – Total Productive Maintenance? 1. Near miss là gì? Near miss hay còn gọi là “Cận nguy” là trường hợp súy…….

download

Nam Dược áp dụng TPM thành công

Ban giám đốc của Công ty CP Nam Dược cho biết, công ty này hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP – WHO, GSP, GLP và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở phía Bắc có nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn…….

Top