Tin tức bảo trì

Công ty sợi Thiên Nam

Triển khai TPM tại Công ty sợi Thiên Nam

Triển khai TPM tại Công ty sợi Thiên Nam

Nhờ áp dụng các công cụ cải tiến năng suất 5S và duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thiên Nam đã từng bước nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Với mục tiêu trở thành…….

store_img_1

Công ty TNHH Quang Quân áp dụng TPM

Việc áp dụng TPM đã giúp Công ty TNHH Quang Quân tối đa hóa hiệu suất thiết bị, giảm tồn bán thành phẩm, giảm sản phẩm lỗi hỏng cũng như thời gian sản xuất, vận chuyển sản phẩm. Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.    …….

Kết quả của việc áp dụng TPM tại Công ty SVEAM

Công ty SVEAM áp dụng TPM hiệu quả

Công ty TNHH MTV Động Cơ và Máy Nông Nghiệp Miền Nam (SVEAM) là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực nông ngư cơ tại Việt Nam. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất cũng như bảo vệ môi trường, Công ty đã liên tục đầu…….

Top