Thuật ngữ Accident – Near miss là gì ?

Accident có nghĩa là gì? Near miss có nghĩa là gì? 2 thuật ngữ này liên quan như thế nào trong hoạt động zero accident (Tại nạn bằng 0). Là một mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hoạt động TPM – Total Productive Maintenance?

Accident – Near miss

1. Near miss là gì?

Near miss hay còn gọi là “Cận nguy” là trường hợp súy xảy ra tai nạn hoặc xảy ra tai nạn nhưng không có thương tích, chấn thương cho con người.

2. Accident – Tai nạn là gì?

Từ các thống kê tai nạn, Heinrich phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất như sau: cứ có 300 tình huống Near miss (Cận nguy) thì có 29 tại nạn ít nghiệm trọng và có 1 tại nạn nghiêm trọng.

Theo nghiên cứu của Heinrich thì:
– 88% tại nạn tại nơi làm việc là do hành động không an toàn (unsafe acts)
– 10% tai nạn tại nơi làm việc là do thiết bị không an toàn hoặc điều kiện không an toàn (Unsafe Equipment or Unsafe Condition)
– 2% tại nạn tại nơi làm việc là không tránh được

Như vậy tai nạn xảy ra bởi hành động không an toàn và thiết bị, điều kiện không an toàn. Đây là cơ sở để chúng ta thực hiện và khắc phục nhằm giảm thiểu tai nạn.

3. Làm gì để đạt được mục tiêu Zero Accident – Tai nạn bằng 0

Tai nạn xảy ra dựa vào hành động không an toàn và thiết bị, điều kiện không an toàn. Vậy muốn không tai nạn chúng ta phải loại bỏ 2 yếu tố này. Muốn loại bỏ các yếu tố này chúng ta phải tiếp hành khảo sát và tìm ra đâu là hành động không an toàn, đâu là các điều kiện, thiết bị không an toàn.

Việc khó nhất không phải là khắc phục các yếu tố này mà là làm sao tìm được hết nó và sau khi khắc phục làm sao để đảm bảo các yếu tố hành động không an toàn và điều kiện không an toàn này không trở lại.

Be Sociable, Share!

*

*

Top