Uncategorized

q-3-480x270

Cải tiến năng suất tại doanh nghiệp: Không ngừng nhân rộng các mô hình kiểu mẫu

Cải tiến năng suất tại doanh nghiệp: Không ngừng nhân rộng các mô hình kiểu mẫu

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa cho doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, đến nay đã xuất hiện nhiều mô hình áp dụng thí điểm các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất tiên…….

3-480x270

Năng suất chất lượng: Yếu tố then chốt để ngành thép phát triển bền vững

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu hàng đầu, giải pháp then chốt của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đối với ngành thép, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thì bám sát mục tiêu này là cách tối ưu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững…….

60-Kanban-System-Image-in-Eng

Khái niệm Just-In-Time là gì ?

Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm”. Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. Các quy…….

Top