Author Archives: Administrator

khai-niem-tpm_compressed

Khái niệm Bảo trì năng suất toàn diện TPM

Khái niệm Bảo trì năng suất toàn diện TPM

TPM viết tắt của Total Productive Maintenaince – bảo trì năng suất toàn diện, phương pháp này xuất phát từ Nhật Bản hiện được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên toàn thế giới. TPM giúp các doanh nghiệp khai thác tối đa nguồn lực sẵn có như: công nghệ,…….

Top