Author Archives: Administrator

3Mus_Of_Kaizen_Muda_Mura_Muri_Ppt_PowerPoint_Presentation_Layouts_Gridlines_Slide_1-

Khái niệm Muda là gì? Lợi ích khi loại bỏ Muda?

Khái niệm Muda là gì? Lợi ích khi loại bỏ Muda?

Muda là một từ gốc Nhật có nghĩa là lãng phí. Là một khái niệm cơ bản trong ba loại biến thể của Muda, Mura, Muri. Các công việc không làm tăng giá trị sản phẩm được gọi là lãng phí. Trong hoạt động sản xuất có 3 loại công việc: Công việc có giá trị, công việc lãng…….

Difficult to access location la gi

Khái niệm Difficult to access location- Điểm khó thực hiện là gì?

Difficult to access location là gì? Điểm khó thực hiện được phát hiện và loại bỏ bởi hoạt động TPM- Total Productive Maintenance như thế nào? 1. Định nghĩa điểm khó thực hiện? Difficult to access location là những điểm khi ta thực hiện hoạt động “Vệ sinh – Bôi trơn – Siết chặt – Kiểm tra” trong hoạt động Autonomous Maintenance có…….

Accident – Near miss

Thuật ngữ Accident – Near miss là gì ?

Accident có nghĩa là gì? Near miss có nghĩa là gì? 2 thuật ngữ này liên quan như thế nào trong hoạt động zero accident (Tại nạn bằng 0). Là một mục tiêu quan trọng hàng đầu trong hoạt động TPM – Total Productive Maintenance? 1. Near miss là gì? Near miss hay còn gọi là “Cận nguy” là trường hợp súy…….

KMI-KPI-KAI

Khái niệm KMI-KPI-KAI là gì?

MI là gì? KPI là gì? KAI là gì ? Với mỗi doanh nghiệp, khi hoạt động đều cần có một mục tiêu phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển (ví dụ như doanh thu, lợi nhuận, …). Để đạt được các mục tiêu này, các CEO, nhà quản lý thường phải…….

Overal-equipment-efficiency-768x510_compressed

OEE là gì? ý nghĩ của OEE ?

1. OEE là gì và các khái niệm cơ bản về hiệu suất tổng thể 1.1. Hiệu suất tổng thể thiết bị (Overall Equipment Efficiency- OEE) là gì? OEE là gì ? OEE nghĩa là”Hiệu suất tổng thể của thiết bị”. OEE ảnh hưởng bởi các yếu tố là Mức hữu dụng (%A-Availability), hiệu suất…….

60-Kanban-System-Image-in-Eng

Khái niệm Just-In-Time là gì ?

Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm”. Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. Các quy…….

Top