Tin Năng Suất – Chất Lượng

22-480x270

Vinachem: Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ

Vinachem: Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ

Trong thời gian qua, nhận định khoa học công nghệ, cải tiến kỹ thuật là động lực thúc đẩy sản xuất và kinh doanh, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã tập trung đầu tư chiều sâu vào nghiên cứu khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật…….

3-480x270

Năng suất chất lượng: Yếu tố then chốt để ngành thép phát triển bền vững

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu hàng đầu, giải pháp then chốt của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Đối với ngành thép, trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt thì bám sát mục tiêu này là cách tối ưu giúp doanh nghiệp phát triển bền vững…….

viewimage

Áp dụng cải tiến năng suất chất lượng tại Bình Định còn nhiều hạn chế

Hiện nay, nhiều DN trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn đầu các DN thực hiện khá tốt thì đến giai đoạn phát hiện và giải quyết vấn đề thường không thực hiện được, thậm chí nhiều…….

Top