Kiến thức bảo trì

DIFOT la gi

Khái niệm Delivery in full on time DIFOT là gì?

Khái niệm Delivery in full on time DIFOT là gì?

DIFOT là gì? vì sao giá trị Delivery in full on time rate (%) lại rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh và dịch vụ? 1. Định nghĩa Delivery in full on time Delivery in full on time nghĩa là hoạt động giao hàng đúng số lượng, chủng loại và đúng thời gian quy định. DIFOT rate nghĩa là…….

KMI-KPI-KAI

Khái niệm KMI-KPI-KAI là gì?

MI là gì? KPI là gì? KAI là gì ? Với mỗi doanh nghiệp, khi hoạt động đều cần có một mục tiêu phải đạt được nếu muốn tồn tại và phát triển (ví dụ như doanh thu, lợi nhuận, …). Để đạt được các mục tiêu này, các CEO, nhà quản lý thường phải…….

Overal-equipment-efficiency-768x510_compressed

OEE là gì? ý nghĩ của OEE ?

1. OEE là gì và các khái niệm cơ bản về hiệu suất tổng thể 1.1. Hiệu suất tổng thể thiết bị (Overall Equipment Efficiency- OEE) là gì? OEE là gì ? OEE nghĩa là”Hiệu suất tổng thể của thiết bị”. OEE ảnh hưởng bởi các yếu tố là Mức hữu dụng (%A-Availability), hiệu suất…….

60-Kanban-System-Image-in-Eng

Khái niệm Just-In-Time là gì ?

Just-In-Time (JIT) được gói gọn trong một câu: “đúng sản phẩm với đúng số lượng tại đúng nơi vào đúng thời điểm”. Trong sản xuất hay dịch vụ, mỗi công đoạn của quy trình sản xuất ra một số lượng đúng bằng số lượng mà công đoạn sản xuất tiếp theo cần tới. Các quy…….

Top