Khởi động chương trình TPM tại Công ty Nhựa Bình Thuận

Tiếp nối kết quả nền tảng đạt được từ áp dụng chương trình 5S năm 2018, Công ty Cổ phần cơ khí Nhựa Bình Thuận đã đăng ký tham gia chương trình áp dụng TPM do Bộ Công Thương hỗ trợ năm 2019 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng máy móc.

Nhua Binh Minh trien khai TPM

Quản lý hiệu suất thiết bị toàn diện TPM được xem là một ngôi nhà được xây dựng trên cơ sở áp dụng Thực hành tốt 5S và 8 trụ cột chính. Tại Nhựa Bình Thuận, việc áp dụng TPM có điều kiện thuận lợi là công ty đã áp dụng 5S và có ban chuyên trách 5S. Khi triển khai TPM của công ty, một số thành viên ban 5S tiếp tục tham gia vào ban TPM và tiếp tục thực hiện cả 2 nhiệm vụ: duy trì tốt 5S, tiếp tục triển khai 3 trụ cột của TPM là bảo trì tự quản, bảo trì có kế hoạch và cải tiến trọng điểm.

Chị Trần Thị Thúy, giám đốc điều hành công ty mong muốn hoạt động sản xuất, bảo trì thiết bị của công ty ngày càng chuyên nghiệp hơn. Công ty cam kết bố trí nhân sự hợp tác chặt chẽ với chuyên gia tư vấn nhằm đạt được hiệu quả thực tế tính toán được bằng con số.

Trong buổi khởi động TPM tại công ty ngày 23/9, các chuyên gia tư vấn đã giới thiệu kiến thức cơ bản về TPM và trụ cột bảo trì tự quản, rà soát quy trình quản lý thiết bị của công ty và khảo sát thực tế tại khu vực áp dụng TPM để đưa ra một số khuyến nghị các công việc cần làm trong vài tuần tới, bao gồm: Thành lập ban TPM, hoàn thiện và áp dụng một số mẫu biểu quản lý như: mẫu kiểm tra sản phẩm, kiểm tra máy hàng ngày, biểu biên bản sự cố, biểu thu thập nhật ký vận hành và biểu lý lịch thiết bị. Công ty hiện đã có các mẫu biểu này, tuy nhiên chưa đáp ứng được yêu cầu của TPM và cần thiết phải hoàn thiện và ban hành mẫu biểu mới. Bên cạnh đó Công ty cần thực hiện một số hoạt động 5S và hiển thị trực quan tại các máy thí điểm TPM, tiêu chuẩn hóa một số quy trình công việc tại các máy này.

Dự kiến chương trình TPM tại Công ty Cổ phần Cơ khí Nhựa Bình Thuận sẽ kéo dài đến cuối tháng 12, kết thúc chương trình, mục tiêu cần đạt là tăng 10% Hiệu suất thiết bị tổng thể (OEE) tại các máy ép nhựa thí điểm, đội triển khai của doanh nghiệp có năng lực để triển khai mở rộng tại các máy/khu vực khác.

Be Sociable, Share!

*

*

Top