Khái niệm TBM là gì? CBM là gì? 6 hình thức bảo trì máy móc ?

Peeps_Four_Maintenance_Philosophies_compressed_compressed

1. BM- Breakdown maintenance

BM- Breakdown Maintenance nghĩa là bảo trì khi hư hỏng. Breakdown Maintenance có ý nghĩa là thiết bị sẽ được sửa chữa hoặc thay thế sau khi thiết bị, chi tiết xuống cấp về chức năng hoặc khi gặp vấn đề về vận hành (dừng máy).

Breakdown-Maintenance

Trước khi có  Preventive Maintenance (PM), phần lớn hoạt động bảo trì đã được thực hiện theo phương pháp cũ. Hoạt dộng chỉ tập trung khắc phục các hư hỏng (BM- Breakdown Maintenance). Lúc đó, chúng ta chưa tiến hành việc phân tích tìm nguyên nhân gây ra hư hỏng và đề ra các biện pháp ngăn ngừa. Từ đó, chúng ta phải đối mặt với các hư hỏng, sự cố lặp lại và mất rất nhiều thời gian trong công việc khắc phục, sửa chữa. Việc hư hỏng, sự cố như vậy sẽ gây ra các thất thoát to lớn đối với hoạt động sản suất, giảm hiệu suất của thiết bị, máy móc.

2. PM- Preventive Maintenance

Preventive-Maintenance

Để duy trì hiệu suất thiết bị, máy móc trước tiên phải duy trì các điều kiện vận hành (Normal operation). Sau đó, chúng ta cần phải thiết lập và duy trì điều kiện cơ bản của thiết bị (Basic condition) thông qua hoạt động bảo trì hàng ngày (Daily Maintenance) như: Vệ sinh, bôi trơn, kiểm tra… nhằm ngăn ngừa các yếu tố thúc đẩy máy móc xuống cấp.

Lúc đó, chúng ta sẽ kết hợp bảo trì định kỳ TBM (TBM- Time Based Maintenance) và bảo trì theo điều kiện thiết bị CBM (CBM- Condition Based Maintenance) để đo lường sự xuống cấp. Tất cả các hình thức nêu trên được gọi là Preventive Maintenance (bảo trì phòng ngừa).

3. TBM- Time Based Maintenance

TBM- Time Based Maintenance là một dạng bảo trì thuộc PM – Preventive Maintenance (Bảo trì phòng ngừa). Hình thức được thực hiện dựa trên cơ sở thời gian, chúng ta tiến hành thay thế thiết bị, chi thiết khi tới thời hạn. Có 2 phương dạng bảo trì cơ bản như sau:

Một là dạng lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thay thế thiết bị chi tiết, thiết bị. Nó được thực hiện một cách điều đặn dựa vào lịch sử hư hỏng trong quá khứ (MTBF thiết bị).

Hai là dạng lên kế hoạch và thực hiện kiểm tra, thay thế thiết bị, chi tiết theo quy định của nhà sản xuất thông qua Catalog.

4. CBM – Condition Based Maintenance

CBM- Condition Based Maintenance là một dạng bảo trì thuộc PM- Preventive Maintenance (Bảo trì phòng ngừa). Hoạt động dựa vào điều kiện của từng thiết bị ở từng vị trí sử dụng.

CBM- Condition Based Maintenance sử dụng các biện pháp đo lường và xác định các giá trị đại diện cho sự xuống cấp. Sau khi xác đinh được các giá trị đó, sẽ tiến hành phân tích dự đoán theo công cụ Trend Analysis để dự đoán ngày tiến hành bảo trì tiếp theo. Cuối cùng là lập kế hoạch thay thế chi tiết, thiết bị theo kết quả dự đoán.

Để đảm bảo tính chính xác trong hoạt động của hình thức bảo trì này, cần có kế hoạch đo lường kiểm tra lại xu hướng xuống cấp để đảm bảo máy móc không xảy ra hư hỏng trước thời gian thay thế.

Ưu điểm hình thức bảo trì CBM là tận dụng tối đa giá trị sử dụng của chi tiết, thiết bị. Ngược lại, nó sẽ tiêu tốn của chúng ta khá là nhiều nguồn nhân lực để kiểm tra, theo dõi sự xuống cấp thiết bị.

5. CM- Corrective Maintenance

Corrective-maintenance

CM- Corrective maintenance là hình thức bảo trì nâng cao độ tin cậy của máy móc, dễ bảo trì bảo dưỡng và các vấn đề về an toàn của con người – máy móc. Nếu khắc phục đúng điểm yếu của máy móc thì có thể giảm các vấn đề về hư hỏng, sự cố. Từ đó kéo dài tuổi thọ của chi tiết thiết bị.

Mục tiêu của hình thức bảo trì CM- Corrective maintenance là tiến tới không cần phải bảo trì bảo dưỡng trong một khoảng thời gian định trước (MP- Maintenance Prevention).

6. MP- Maintenance Prevention (MP)

maintenance-prevention

MP- Maintenance Prevention nghĩa là làm máy móc hoàn hảo về độ tin cậy, dễ bảo dưỡng, hiệu suất cao và an toàn. MP- Maintenance Prevention sử dụng trong hoạt động thiết kế, chế tạo máy móc mới. Bao gồm cả việc áp dụng các công nghệ, kỹ thuật mới trong thiết kế.

Be Sociable, Share!

*

*

Top