Khái niệm SOC – Source of contaminate là gì?

SOC là gì?

SOC viết tắt bởi từ Countermeasure of contaminate là định nghĩa ám chỉ các điểm khuếch tán rò rỉ, các điểm xì… gây dơ bẩn có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trong và ngoài môi trường làm việc.

tpm-the-effective-maintenance-with-autonomous-maintenance-40-638

Tìm kiếm SOC như thế nào?

Để duy trì tình trạng vệ sinh cho máy móc thiết bị nhà xưởng thì có hai điều quan trọng nhất. Đó là chúng ta phải vệ sinh đúng cách và có một tần suất hợp lý.

Vệ sinh SOC

Vệ sinh đúng cách ở đây ta có thể hiểu là phương pháp vệ sinh có thật sự chuẩn xác hay không? Chuẩn xác từ dụng cụ sử dụng để vệ sinh sao cho hiệu quả và không gây khó khăn cho con người và hư hại máy móc. Tiếp theo chuẩn xác về các bước thực hiện hoạt động vệ sinh đó, thứ tự các bước vệ sinh phải hợp lý tránh mất thời gian, giảm hiệu quả thực hiện.

Tần suất hợp lý ở đây chúng ta nên hiểu như thế nào? Tần suất vệ sinh phải đạt được sự cân bằng giữa công việc chính của nhân viên và công việc bảo trì tự quản. Nếu thời gian thực hiện hoạt động bảo trì tự quản (Vệ sinh- Bôi trơn- Kiểm tra) quá mất thời gian thì sẽ gây mệt mỏi cho nhân viên từ đó năng suất lao động của công việc chính giảm.

Vì vậy, việc tìm ra các điểm gây khuếch tán dơ bẩn, xì dơ bẩn là hết sức quan trọng trong việc khôi phục và duy trì tình trạng sạch sẽ cho máy móc. Hoạt động tìm các điểm SOC này được thực hiện trong quá trình vệ sinh thiết bị, máy móc…

Khắc phục các điểm SOC như thế nào?

Tùy vào mức độ gây dơ bẩn, cũng như các yếu tố khác chúng ta nên tiến hành phân loại tầm quan trọng để lên kế hoạch khắc phục một các hiệu quả nhất.

Phần lớn các khi phân tích khắc phục và cải tiến các điểm SOC này chúng ta thường dùng phương pháp 3Gen (Genga- Genbutsu- Genjitsu/Gensho) để thực hiện.

Be Sociable, Share!

*

*

Top