Khái niệm Muda là gì? Lợi ích khi loại bỏ Muda?

Muda là một từ gốc Nhật có nghĩa là lãng phí. Là một khái niệm cơ bản trong ba loại biến thể của Muda, Mura, Muri. Các công việc không làm tăng giá trị sản phẩm được gọi là lãng phí.

3Mus_Of_Kaizen_Muda_Mura_Muri_Ppt_PowerPoint_Presentation_Layouts_Gridlines_Slide_1-

Trong hoạt động sản xuất có 3 loại công việc: Công việc có giá trị, công việc lãng phí và công việc đi kèm.

*Công việc lãng phí là hoạt động gia tăng chi phí sản xuất và hoàn toàn không cần thiết cho công việc. Các công việc dạng này cần thiết được loại bỏ.

*Công việc có giá trị là những công việc nâng cao giá trị cho sản phẩm. Đây mới là mấu chốt của công việc.

*Công việc kèm theo là các công việc không giúp nâng cao giá trị sản phẩm nhưng không làm không được ví dụ như các công việc chuẩn bị sản xuất.

Các công việc “lãng phí” tồn tại ở những dạng sau:

 • Defect – Phế phẩm
 • Over Product – Sản phẩm dư thừa, không sử dụng đến.
 • Waiting – Chờ đợi: Chờ kiểm tra, chờ xác nhận, ý kiến của quản lý…
 • Not Utilized Employee – Dùngnguồn lực không hiệu quả, phân chia công việc không hợp lý.
 • Transportation – Thất thoát thời gian cho việc di chuyển, năng lượng cho việc di chuyển…
 • Inventory – Tồn đọng quá nhiều, tồn sản phẩm, tồn nguyên liệu không sử dụng đến.
 • Motion – Thất thoát về cử động trong thao tác, hoạt động của con người.
 • Excess Process –Thất thoát trong việc phân chia quy trình không hợp lý, quy trình lặp lại vô ích…
Find & Correct

Việc hiểu rõ đâu là “lãng phí ” là rất quan trọng. Bởi muốn khắc phục “lãng phí” thì điều đầu tiên là biết nó là gì? Nó đang gây “lãng phí” ở đâu? Khi biết được đâu là vấn đề gây “lãng phí” rồi, chúng ta áp dụng các biện pháp tìm nguyên nhân (3gen, CE analysis, Why why analysis…) và khắc phục, loại bỏ chúng.

Lợi ích khi loại bỏ Muda?

Khi thực hiện loại bỏ Muda, hiệu quả chúng ta thu được như sau?

 • Giảm thiểu lãng phí là cách hiệu quả để tăng lợi nhuận
 • Nâng cao thỏa mãn của khách hàng, nâng cao sự cạnh tranh của công ty.
 • Tối ưu hóa hiệu quả lao động của nhân viên.
Be Sociable, Share!

*

*

Top