Phương pháp 5W1H trong TPM là gì? áp dụng như thế nào?

5W1H được biết đến là một kỹ thuật tư duy quan trọng và cần thiết để đạt được mục tiêu đề ra. 5W1H là viết tắt của: Who-What-When-Where-Why and How.

5w1h-la-gi-1

1. Khi bạn gặp vấn đề và bạn muốn làm rõ hiện tượng vấn đề?

Lúc này, chúng ta áp dụng 5W1H như thế nào?

 • Who: Ai là người phát hiện vấn đề, người nào, hay ca nào, nhóm nào
 • When: Khi nào thì vấn đề xảy ra, hoặc xảy ra ở nhưng điều kiện sử dụng nào?
 • What: Cái nào, loại nào?
 • Where: Vấn đề xảy ra ở đâu?
 • Which: Tần suất xảy ra vấn đề, sự việc…
 • How: Vấn đề xảy ra như thế nào, hay tiến trình xảy ra như thế nào?

2. Khi phân công công việc, chúng ta dùng phương pháp 5W1H như thế nào?

 • Who: Bạn giao công việc này cho nhân viên nào, hay nhóm nhân viên nào, phải cụ thể rõ ràng.
 • What: Tên công việc bạn giao cho nhân viên bạn là gì, ví dụ như: gặp khách hàng, đối tác ABC thuyết phục ông ta ký hợp đồng cung cấp…
 • When: Công việc này sẽ được thực hiện khi nào, hoặc khi nào phải hoàn thành
 • Where: ở đâu, ở vị trí nào, ở lĩnh vực nào
 • Why: tại sao phải làm công việc này, hay lý do mà người nhân viên đó thực hiện
 • How: Như thế nào, cách thức như thế nào

 

Be Sociable, Share!

*

*

Top