Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC:

Khóa học cung cấp những kiến thức cơ bản về phương pháp nhận diện mối nguy, phân tích, đánh giá và quản lý rủi ro tại nơi làm việc.

Qua khóa học, học viên có thể:

 • Hiểu được các khái niệm cơ bản về nhận biết mối nguy và quản lý rủi ro.
 • Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc nhận diện các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc.
 • Hiểu được các kỹ thuật và phương pháp nhận diện các mối nguy liên quan đến an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.
 • Hiểu được cách thức đánh giá mức độ rủi ro trong lao động.
 • Hiểu được cách thức, ưu tiên lựa chọn các giải pháp kiểm soát, phòng ngừa mối nguy và rủi ro.
 • Nắm được các nguyên tắc và phương pháp đánh giá rủi ro và cách vận dụng trong thực tế.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 

 • Tổng quan về nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
 • Những khái niệm cơ bản và thuật ngữ về đánh giá rủi ro.
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe.
 • Giới thiệu tiêu chuẩn ISO 45001.
 • Những lợi ích khi nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
 • Thực hiện nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro.
 • 5 bước đánh giá rủi ro tại nơi làm việc
 • Xây dựng kế hoạch cải thiện hệ thống nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro của công ty.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

 • Bất kỳ ai có tham gia vào môi trường lao động đều cần phải trải qua khóa học thiết yếu này để có thể nhận thức tốt hơn về các mối nguy hiểm xung quanh mình.
 • Trong đó đặc biệt là các cấp quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp, bao gồm:
 • Ban giám đốc, trưởng, phó các phòng, ban, bộ phận, quản đốc, tổ trưởng, các kỹ thuật viên và công nhân kỹ thuật làm công tác bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị và các công đoạn có liên quan tới sản xuất công nghiệp.
 • Các chuyên gia, an toàn viên, tư vấn viên, chỉ huy về an toàn, cấp quản lý, người điều hành, bán hàng và kỹ thuật viên, nhân viên HSE, OH&S.
 • Và tất cả những người quan tâm, có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng quan trọng này.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY:

 • Giảng dạy lý thuyết kết hợp với thực hành các bài tập, dự án, áp dụng những tri thức đã học vào thực tiễn nơi làm việc nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được liên tục, hiệu quả.
 • Trao đổi, thảo luận.
 • Học viên làm và báo cáo cuối khóa về các dự án nêu trên.

TÀI LIỆU:  được biên soạn chuyên sâu về Nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro và được phát cho mỗi học viên một bộ.

Nội dung khóa học có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của  doanh nghiệp.

Khóa học được khai giảng hàng tháng tại văn phòng Năng Suất Xanh,

hoặc có thể được tổ chức tại doanh nghiệp theo yêu cầu.

Để biết lịch khai giảng và các thông tin chi tiết về khóa học, Quý vị vui lòng liên hệ:

Ms. Mai Trang – Phòng đào tạo

DĐ/Zalo: 0976.022.804

Tel: (028) 39 484 494 – 39 487 235

Fax: (028) 38 112 750

Email: info@nangsuatxanh.vnmaitrangqt@gmail.com

Website: www.nangsuatxanh.vn

Be Sociable, Share!

*

*

Top