Author Archives: Mai Trang

viewimage

Áp dụng cải tiến năng suất chất lượng tại Bình Định còn nhiều hạn chế

Áp dụng cải tiến năng suất chất lượng tại Bình Định còn nhiều hạn chế

Hiện nay, nhiều DN trên địa bàn tỉnh Bình Định đã triển khai áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng. Tuy nhiên, nếu ở giai đoạn đầu các DN thực hiện khá tốt thì đến giai đoạn phát hiện và giải quyết vấn đề thường không thực hiện được, thậm chí nhiều…….

download

Nam Dược áp dụng TPM thành công

Ban giám đốc của Công ty CP Nam Dược cho biết, công ty này hoàn thành việc xây dựng nhà máy sản xuất dược phẩm theo tiêu chuẩn GMP – WHO, GSP, GLP và là một trong những doanh nghiệp đầu tiên ở phía Bắc có nhà máy sản xuất dược phẩm đạt tiêu chuẩn…….

Top